martes, 26 de mayo de 2015

ARCOREMA, S.C.P., ens ha donat una altre feina per fer. Pergola amb tendals correders. La propera setmana colocarem els tendals.
ARCOREMA, S.C.P., Nos ha pasado mas faena. Pergola con toldos correderos. La proxima semana montamos los toldos y la faena acabada.